دوره‌‌های پرسبوک

هشتمین سالانه هنر معاصرپرسبوک | بازبافت |۱۳۹۷

هشتمین سالانه ھنر معاصر ایران “پرسبوک” به صورت کیوریتوریال به انتخاب ندادرزی و همکارِکیوریتور نگار فرجیانی با حمایت انجمن ھنرھای تجسمی یزد برگزار شد. دبیر اجرایی این دوره وحید زبرجدی و محققین: محمد مظفری زاده و علی فرخ ... More..

ششمین سالانه هنر معاصر پرسبوک | از طبیعت زدایی تا “طبیعی” زیستی | ۱۳۹۵

فراخوان ششمین دوره سالانه هنر معاصر پرسبوک با محوریت موضوعی اهمیت محیط زیست، منتشر شد. به گزارش دبیرخانه این سالانه،سال ١٣٩۴ برای ششمین دوره ی پیاپی سالانه ی هنرمعاصر پرسبوک برگزار می گردد. آغاز این دوره بر پایه ... More..

پنجمین سالانه‌ی هنر معاصر پرسبوک | آب | ۱۳۹۳

تابستان ۹۳ برای پنجمین دوره ی پیاپی سالانه ی هنرمعاصر پرسبوک برگزار می گردد. آغاز همکاری پرسبوک با نگارخانه الهه و تغییراتی در نحوه ی انتخاب هنرمندان جهت یافتن و پرورش استعداد های خلاق و همچنین توسعه ی ... More..

چهارمین سالانه هنر معاصر پرسبوک| خویشتن ارجاعی

فراخوان چهارمین سالانه هنر معاصر «پرسبوک» با عنوان «خویشتن ارجاعی» از یک ماه پیش بر روی سایت این سالانه قرار گرفت. پرسبوک امسال تفاوت زیادی با سال‌های گذشته دارد. از یک سو، پی‌رنگ نمایشگاه سیاست کلی آن‌را تبیین ... More..