دوره‌‌های پرسبوک

هشتمین سالانه هنر معاصر ایران “پرسبوک” بازیافت

هشتمین سالانه ھنر معاصر ایران “پرسبوک” به صورت کیوریتوریال به انتخاب ندادرزی و همکارِکیوریتور نگار فرجیانی با حمایت انجمن ھنرھای تجسمی یزد برگزار می شود. دبیر اجرایی این دوره وحید زبرجدی و محققین: محمد مظفری زاده و علی ... More..

ششمین دوره سالانه هنر معاصر پرسبوک| از طبیعت زدایی تا “طبیعی” زیستی

فراخوان ششمین دوره سالانه هنر معاصر پرسبوک با محوریت موضوعی اهمیت محیط زیست، منتشر شد. به گزارش دبیرخانه این سالانه،سال ١٣٩۴ برای ششمین دوره ی پیاپی سالانه ی هنرمعاصر پرسبوک برگزار می گردد. آغاز این دوره بر پایه ... More..

چهارمین سالانه هنر معاصر «پرسبوک» «خویشتن ارجاعی»

فراخوان چهارمین سالانه هنر معاصر «پرسبوک» با عنوان «خویشتن ارجاعی» از یک ماه پیش بر روی سایت این سالانه قرار گرفت. پرسبوک امسال تفاوت زیادی با سال‌های گذشته دارد. از یک سو، پی‌رنگ نمایشگاه سیاست کلی آن‌را تبیین کرده ... More..