الهام رحیمیان

15,000,000 تومان

 • الهام رحیمیان
 • بخش مشارکتی
 • تکنیک: تاپستری
 • اندازه:۱×۲ متر
 • سال:۱۳۹۹
 • قیمت: ۱۵میلیون تومان

 • Elham Rahimian
 • Paricipatory Section
 • Techinque:Tapestry
 • Size:2×1 m
 • Year:2020
 • Price:15/000/000T