میتراسادات ماکوئی

4,000,000 تومان

 • میتراسادات ماکوئی
 • بخش مشارکتی
 • تکنیک:تاپستری
 • اندازه: ۱۷۰×۱۸۰ سانتی متر
 • سال: ۱۳۹۹
 • قیمت: ۴میلیون تومان

 • Mitra Sadat Makuei
 • Paricipatory Section
 • Techinque:Tapestry
 • Size:180×170cm
 • Year:2020
 • Price:4/000/000T