ندا درزی

15,000,000 تومان

 • ندادرزی با همکاری نغمه شیروانی
 • عنوان: سرزمین من قمصر است
 • تکنیک: قلاب بافی
 • اندازه :۱×۲متر
 • سال :١٣٩٩
 • قیمت: ۱۵ ميليون تومان

 • Neda Darzi Collaboration with Naghmeh Shirvani
 • Title: My land is Ghamsar
 • Techinque: Crocheting
 • Size:2×1m
 • Year:2020
 • Price:15/000/000T